PROIECT „EXTINDEREA/MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE APĂ-CONTORIZARE APĂ LA NIVELUL ARIEI DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APĂ CANAL SA GALAȚI” COD SMIS 2014+157967"
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

DESPRE PROIECT

Societatea Apă Canal SA a semnat  în data de 27.02.2023, cu  Ministerul  Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabila, Contractul de Finanțare nr. 1943/27.02.2023 aferent investiției „Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apa-contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal SA Galați” Cod SMIS 2014+157967, proiect co-finanțat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul se va implementa în următoarele UAT-uri: municipiul Galați și comunele Bălășești, Suceveni, Vanători, Frumușița, Scanteiești și Cudalbi.

Perioada de implementare a Proiectului este de 14 luni, respectiv între data de 17 noiembrie 2022 și data de 31 Decembrie 2023.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare, este de 10.172.492,47 lei, cu TVA.

Finanţarea proiectului este asigurată prin:

  • co-finanţare nerambursabilă din Fondul Coeziune,în valoare de 6.830.102,09lei;
  • co-finanţare nerambursabilă din bugetul de stat în valoare de 1.044.603,85lei;
  • co-finanţare din bugete locale în valoare de 160.708,28lei;
  • co-finanţare Apa Canal SA Galați în valoare de 512.898,78lei;

Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 1.624.179,47lei, reprezentand TVA.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă
  • reducerea pierderilor de apă
  • creșterea gradului de branșare la infrastructura de apă și valorificarea superioară a producției de apă potabilă.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: https://www.fonduri-ue.ro/
Departament Implementare Proiecte
Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.
Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect
e-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro; telefon: 0236 473 380 int. 151