PROIECT „EXTINDEREA/MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE APĂ-CONTORIZARE APĂ LA NIVELUL ARIEI DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APĂ CANAL SA GALAȚI” COD SMIS 2014+157967"
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Obiective

Obiectivul principalul este cresterea gradului de digitalizare a societatii Apa Canal SA Galati pentru optimizarea operarii infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a operatorului regional.

Astfel, prin acest proiect se vor achizitiona linii de contorizare apa pentru bransamente noi si existente in aria de operare din judetul Galati, iar la finalizarea proiectului se va obtine ca indicator -un operator digitalizat.

Proiectul are ca obiectiv indeplinirea obiectivelor Axei prioritare 3, obiectivul specific 3.2 "Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si nivelul de asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei" a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM 2014 - 2020).

Totodata, prin proiect se creaza posibilitatea accesului la serviciul de apa pentru locuintele din condominiu si, totodata, protectia surselor de apa prin descurajarea risipei de apa.

Prin proiectul curent se urmareste achizitionarea de linii de contorizare apa, necesare pentru urmatoarele UAT-uri: municipiul Galati si comunele Balasesti, Suceveni, Vanatori, Frumusita, Scanteiesti si Cudalbi. Achizitia acestor contoare are ca scop utilizarea judicioasa a resurselor naturale de apa, la nivelul ariei de operare a operatorului regional Apa Canal S.A. Galati.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: https://www.fonduri-ue.ro/
Departament Implementare Proiecte
Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.
Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect
e-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro; telefon: 0236 473 380 int. 151