PROIECT „EXTINDEREA/MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE APĂ-CONTORIZARE APĂ LA NIVELUL ARIEI DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APĂ CANAL SA GALAȚI” COD SMIS 2014+157967"
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect la 30.04.2023

Pentru proiectul „Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă - contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apă Canal SA Galați” Cod SMIS 2014+157967”, a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 1943/27.02.2023.

Cu privire la contractele din cadrul proiectului si stadiului acestora la 30.04.2023 situatia este detaliata mai jos:

1. Contract CP1 - Achizitie contori apa - contractul subsecvent numarul III

Nr. contract: 32110/07.11.2022
Valoare contract: 3.011.488,00 lei, la care se adauga TVA.
Durata contractului: 12 luni incepand cu data semnarii contractului, pana la data de 07.11.2023

Activitatile ce se vor desfasura in cadrul contractului:

  • Achizitia de contori de apa rece 4340 buc.

Stadiul contractului

Contractul nr. 32110/07.11.2022 a fost incheiat cu SC FLUID GROUP HAGEN.

Pana la 30.04.2023 in cadrul contractului au fost achizitionati un numar de 4340 contori.

Progres fizic:100%; Progres financiar: 100%.

 

2. Contract CP2- Achizitie contori apa- contractul subsecvent de furnizare

Numar contract – 1247/17.01.2023

Valoare contract – 5.506.158,50 lei, la care se adauga TVA

Durata contractului - 12 luni incepand cu data semnarii contractului, pana la 19.01.2024.

Activitati ce se vor desfasura in cadrul contractului:

  • Achizitia de contori de apa rece 7350 buc.

Stadiul contractului

Contractul numarul 1247/17.01.2023, a fost incheiat cu SC FLUID GROUP HAGEN.

Pana la 30.04.2023  in cadrul contractului au fost achizitionati 250 de contori.

Progres fizic: 3,40 %; Progres financiar:0 %.

 

3. Contract CS2- Servicii de publicitate

Numar contract – 7792/21.03.2023

Valoare contract – 4.579,20 lei, la care se adauga TVA

Durata contractului pana la 31.12.2023.

Servicii specificate din cadrul contractului sunt:

  • Autocolante -11.690 buc;
  • Afise A3 – 10 buc;
  • Comunicat de presa – 2 buc.

Stadiul contractului

Contractul numarul 7792/21.03.2023, a fost incheiat cu SC POLIPROD SERV SRL.

Servicii prestate pana la 30.04.2023:

  • Autocolante -11.690 buc;
  • Afise A3 – 10 buc;
  • Comunicat de presa – 1 buc.      

Progres fizic: 73,79 %; Progres financiar:73,79 %.

 

4. Contract CS1 - Servicii de auditare

Numar contract – 10548/18.04.2023

Valoare contract – 13.500,00 lei, la care se adauga TVA

Durata contractului pana la 27.01.2024

Stadiul contractului

Contractul numarul 10548/18.04.2023, a fost incheiat cu SC ROMCONTEXPERT SRL.

Progres fizic: 0 %; Progres financiar:0 %.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: https://www.fonduri-ue.ro/
Departament Implementare Proiecte
Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.
Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect
e-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro; telefon: 0236 473 380 int. 151